Contact

Ming Chuan University
 • Taipei: 250 Zhong Shan N. Rd., Sec. 5, Taipei 111, Taiwan
  Telephone: +886 2 2882-4564
 • Taoyuan: 5 De Ming Rd., Gui Shan District, Taoyuan City 333, Taiwan
  Telephone: +886 3 350-7001
 • Jihe: 3F-8F, No.130, Jihe Rd., Shihlin District, Taipei City 111, Taiwan
  Telephone: +886 2 2882-4564
 • Kinmen: 105 De Ming Rd., Jinsha Township, Kinmen County 890, Taiwan
  Telephone: +886 355-233
 • Michigan Location: Gilbertson Hall, Saginaw Valley State University 7400 Bay Road, Saginaw, MI 48710, U.S.A.
  Telephone: 1-989-964-2497, 1-989-964-4010 (U.S.) 02 2882-4564 (Taiwan)